Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-29 08:45:00

Abera Bioscience AB: Abera erhåller bidrag från Vinnova

Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") erhåller bidrag från Vinnova om 400 000 sek inom utlysningen "Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021". Abera ämnar knyta till sig de främsta experterna inom området och bygga ett konkurrenskraftigt konsortium och projekt för utveckling av vacciner baserat på bolagets plattformar för att attrahera finansiering från EUs internationella utlysning inom hälsa nästa år. Bidraget från Vinnova syftar till aktiviteter för att stärka den ansökan.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Bolaget har medverkat i flertalet EU-finansierade projekt som bl.a. resulterat i utveckling och förbättringar av plattformarna, proof-of-concept samt nya lovande vaccinkandidater.

"Vi är tacksamma för det stöd vi får från Vinnova och att de tror på våra idéer. Som litet bolag är utvecklingsbidrag från Vinnova och EU viktiga för att kunna utveckla nya idéer och driva dyra projekt, som tillverkning och kliniska studier, vidare. Världen behöver nya vacciner mot sjukdomar där dagens preparat inte är tillräckligt effektiva och vi är stolta över att kunna bidra till den utvecklingen" säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience AB.   

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Prenumeration