Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-08 09:03:29

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group (SMG) avyttrar aktier i Unlimited Stories för minst 1,6 Mkr

SMG har idag ingått avtal om att avyttra aktier i Unlimited Stories Holding AB ("Unlimited Stories") för 1,6 Mkr, plus en tilläggsköpeskilling om upp till 0,24 Mkr. Affären innebär en positiv resultateffekt för SMG i Q4 och betalning erläggs kontant.

2016 var SMG en av flera investerare i Unlimited Stories, ett ledande Nordiskt bolag inom utveckling av spelfilmer och dramaserier. Sen dess har Unlimited Stories och SMG samarbetat på flera projekt. SMG:s ursprungliga investering uppgick till 1,35 Mkr. Då ägarandelen varit relativt modest har inga siffror från Unlimited Stories konsoliderats in i SMG:s resultaträkning.

– Unlimited har de senaste åren befäst sin position som ett av Nordens ledande dramaproduktionsbolag. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten och gläds åt att bolaget nu tar nästa steg i sin utveckling. Samtidigt renodlar vi SMG:s investeringar och stärker vår balansräkning ytterligare inför framtida strukturaffärer för att nå vår tillväxtplan, säger Peter Söderlind, VD för Shortcut Media Group.

I samband med att en industriell köpare lagt bud på en betydande del av ägandet i Unlimited Stories kommer SMG och samtliga andra icke-operativa ägare att avyttra sina aktier. Unlimited Stories och SMG kommer likt tidigare att samarbeta i projekt när det är ömsesidigt gynnsamt.

För SMG:s del innebär affären en positiv resultateffekt i Q4 på 0,24 Mkr, med möjlighet till ytterligare upp till 0,24 Mkr i positiv resultateffekt under 2022, under förutsättning att Unlimited når vissa i förväg uppsatta mål. Affären innebär även en positiv kassaflödeseffekt om 1,6 Mkr i Q4 för SMG samt en möjlig ytterligare positiv kassaflödeseffekt på 0,24 Mkr under 2022.

Utöver aktierna i Unlimited Stories äger SMG onoterade aktier i intressebolag (ej dotterbolag) till ett bokfört värde om 0,5 Mkr.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film, STARK Film, Magoo, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind

VD

Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 072-375 75 10

Denna information är sådan som Shortcut Media AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration