Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-09 18:01:15

Taurus Energy AB: Lantmännen omvandlar 1 735 221 aktier från serie A till serie B

Lantmännen ek. för. (reg. nr. 769605-2856) har begärt omvandling av 1 735 221 aktier i Taurus Energy AB från serie A till serie B.

Styrelsen i Taurus Energy AB har godkänt begäran och omvandlingen har genomförts av Euroclear. Lantmännen ek. för. har informerat Taurus Energy att de under omvandlingsprocessen även sålt 700 000 akter av serie B. Lantmännens innehav utgörs efter omvandling av 1 735 221 A-aktier till B-aktier samt försäljning av 700 000 B-aktier av 0 A-aktier och 7 002 990 B-aktier motsvarande ca 3,6 % av röstvärdet.

Antal utestående aktier efter omvandlingen är 987 891 aktier av serie A och 185 408 030 aktier av serie B, totalt  186 395 921 aktier.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration