Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-16 12:25:15

ESEN eSports AB: Avstämningsdag för teckningsoptioner av serie TO4

Som tidigare meddelats beslutade den extra bolagsstämman som hölls 29 oktober att befintliga ägare i ESEN esports AB skall erhålla teckningsoptioner av serie TO4 som kompensation för utspädningen som den riktade emissionen som samma extra bolagsstämman beslutade om innebär. 

Avstämningsdag för att erhålla teckningsoptioner har beslutats till den 23 november 2021. 

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner: 19 november.

Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner: 22 november.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN esports AB
+46 70 269 14 66
per@hagero.nu

 

Om ESEN esports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB

Prenumeration