Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-25 08:05:00

Beyond Frames Entertainment AB: Delårsrapport Q3 2021 – Utökad kapacitet och fortsatt expansion

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021 

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 289 TSEK (2 746), en ökning med 56 % i förhållande till Q3 2020* 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) uppgick till -1 279 TSEK (1 045) 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 691 TSEK (-4 737) 
 • EBITDA per aktie uppgick till -0,08 SEK (0,08) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,37) 
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång uppgick till 53 037 TSEK (5 328). Detta kan jämföras med 16 333 TSEK vid utgången av föregående kvartal 
 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i koncernen uppgick vid kvartalets slut till 75 184 TSEK, motsvarande 4,77 SEK per aktie, att jämföra med 36 998 TSEK, motsvarande 2,60 SEK/aktie vid utgången av föregående kvartal 

Perioden, 1 januari – 30 september 2021 

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 264 TSEK (8 295), en ökning med 108 % i förhållande till första nio månaderna 2020* 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) uppgick till 2 603 TSEK (1 724) 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 695 TSEK (-8 083) 
 • EBITDA per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,13) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,63) 

* Från och med 1 januari 2021 sker redovisningen av nettoomsättningen enligt ändrade redovisningsprinciper. Se mer info under Redovisningsprinciper.

VD-ord

De kommande åren har en potential att bli otroligt starka för VR, AR och MR. Facebook arbetar med en transformation av hela bolaget från fokus på traditionella sociala medier till ett metaverse-bolag som brukar kallas för nästa generations Internet där digitala glasögon och headsets är centrala. Facebook har valt att döpa om hela bolaget till Meta, en referens till metaverse.

Metaverse innebär en sammanlänkning av digitala världar där människor umgås, arbetar och konsumerar spel och annan underhållning tillsammans i en virtuell verklighet som existerar parallellt med våra vanliga fysiska liv. Innehåll inom VR, MR och AR som vi ser idag är starten för denna resa som kommer att fortsätta växa kraftigt under decenniet. Läs mer om metaverse och storbolagens kraftiga investeringar i marknadsavsnittet. Beyond Frames uppgift är att leverera högkvalitativt innehåll till metaverse på kort och lång sikt.

Meta (fd Facebook) är idag marknadsledande inom VR med sin spelkonsol Quest 2, samtidigt som många andra stora bolag fortsätter att avancera. Försäljningen av spelkonsolen Meta Quest 2 (tidigare Oculus Quest 2) stoppades under en stor del av det tredje kvartalet pga. problem med hudirritation för en liten andel användare, vilket tillfälligt påverkade spelförsäljning negativt på plattformen. I slutet av kvartalet var problemet löst och leveranserna återupptogs. Vi förväntar oss fortsatt stark tillväxt och försäljning av denna ledande spelkonsol kommande kvartal.

Mycket inom metaverse händer i USA, där vi också har vår största marknad. Som en del av vår tillväxtstrategi har vi beslutat att tillsätta Ace St. Germain som ny vd och koncernchef i Beyond Frames. Ace har rötter i San Francisco och 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsindustrin. Han har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Head of Content på Twitch (Amazon), Senior Director of Content på Crunchyroll (Sony), Senior Account Executive inom Games på Twitter, Project Manager på Sony PlayStation och nu senast som strategikonsult i eget bolag. Ace tillträder som ny vd den 1 februari 2022.

Jag är fantastiskt nöjd med att kunna välkomna Ace till Beyond Frames och ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom under vår expansion. Min främsta passion har alltid varit våra produkter och den innovativa kraften i vårt spelskapande. Som fortsatt del av styrelsen, del av ledningsgruppen i Beyond Frames som Chief Creative Officer och även som Game Director i vår studio Cortopia får jag möjlighet att fortsätta att utveckla bolagsgruppen i en mer produktnära roll.

I början av det gångna kvartalet genomförde vi en nyemission om 45 MSEK före emissionskostnader, med ett stort intresse från investerare. Som bolag befinner vi oss mitt i en expansionsfas och vi har den senaste tiden fokuserat på att bygga ut vår kapacitet för kommande tillväxt. Den största utmaningen är inte att bygga ett enskilt bra spel, utan att kunna skala verksamheten hälsosamt för att kunna tiofaldiga vår spelportfölj kommande år. Vi har stärkt ledningsgruppen inom våra olika affärsområden och våra spelstudior med ett tiotal seniora personer, med i genomsnitt 18 års branscherfarenhet från Ubisoft, EA DICE, Paradox, Starbreeze, Rovio m.fl. Vi har också arbetat med utbyggnaden av bolagets infrastruktur för att säkerställa en stabil leverans av högkvalitativt innehåll både från interna och externa studior samt för att utöka antal parallella projekt.

Dotterbolaget Moon Mode släppte efter kvartalets utgång spelet Spacefolk City med ett genomsnittsbetyg på 4,5 av 5, vilket ligger i linje med vår förväntan på spelet och högre än ca 70 % av alla spel på Meta Quest-plattformen. Vi ser fram emot att se spelet utvecklas och säljas under en lång tid framöver, inte minst då dess genre, “city builders”, är underexploaterad inom VR. Vi ser en stor potential i Cortopias nästa spel som skulle ha lanserats innan årets slut. Efter noga övervägande har vi beslutat att ge projektet mer tid då vi anser att spelet kan förädlas ytterligare innan lansering. Spelet har fått ett nytt lanseringsdatum i H1 2022. Det är glädjande att se att Cortopias spel Down the Rabbit Hole ligger på topplistan över de 20 högst betygsatta spelen på Meta Quest-plattformen.Vi har ett flertal spel under utveckling som också ser mycket lovande ut.

VR-marknaden utvecklas i hög hastighet och Beyond Frames är väl positionerat med dialoger på rätt nivå med ledande plattformsägare som söker högkvalitativt innehåll. Vi för samtidigt dialoger med en växande skara studior och IP-ägare. Med alla satsningar som görs inom VR, MR och AR, ser vi en enorm tillväxt de kommande 10 åren. Vår ambition är att växa ännu snabbare än vår marknad och nyttja vår position i en bransch som fortfarande har begränsad konkurrens för att bli en av de största innehållsleverantörerna av högkvalitativ underhållning till metaverse-plattformar.

Jag ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta tillväxtfas där vi investerar för framtiden och med ambitionen om att bli en av världens största leverantörer av spel inom VR, MR och AR och en etablerad leverantör till framtidens metaverse.

Ricky Helgesson, tf vd, Beyond Frames Entertainment

Väsentliga händelser under kvartalet

Riktad nyemission om 45 MSEK för att finansiera en accelererad tillväxtstrategi

Beyond Frames styrelse beslutade, villkorat stämmans godkännande, den 2 juli 2021, om en riktad nyemission av 1 451 613 aktier till ett antal kvalificerade investerare. Den 26 juli 2021 hölls en extra bolagstämma där beslutet fastslogs. Den riktade emissionen g jordes till en teckningskurs om 31 SEK per aktie och tillförde således Bolaget 45 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen fastställdes genom ett anbudsförfarande.

Finansieringen bidrar till en förväntad stark tillväxt inom alla de fyra verksamhetsområdena - Studios, Publishing, M&A, och Transformation (tidigare Porting) där bolaget i tätt samarbete med ledande VR-konsoltillverkare siktar på att över tid tiofaldiga spelportföljen.

Order om ca 2,7 MSEK från världsledande tech-bolag för R&D-projekt

Beyond Frames fick i juli en order om ca 2,7 MSEK från ett världsledande tech-bolag för att delta i ett R&D-projekt. En viss del av det IP som utvecklas under projektet tillfaller Beyond Frames och kan användas för framtida spel. För beställaren kommer projektet att bidra till att förbättra deras framtida tech-produkter.

Optionsprogram utnyttjat

Det teckningsoptionsprogram till personalen i Beyond Frames-koncernen som initierades 2018 tecknades i augusti av befintlig personal till strike price 10,44 kr per aktie, vilket tillförde bolaget 885 TSEK. När optionsprogrammet ställdes ut 2018-07-01, fulltecknades det av personalen om totalt 37 777 teckningsoptioner, vilket efter aktiesplit 2018 motsvaras av 755 540 teckningsoptioner. Under 6-12 månader därefter byttes ledningen i bolaget ut, varvid endast en mindre del av det totala antalet optioner intjänats (“vestats”) under åren. Av de optioner som intjänats, fulltecknades alla 84 773 aktier. Samtliga aktier gick till spelutvecklare som för närvarande har en anställning inom koncernen.

Order om ca 4,3 MSEK från världsledande tech-bolag

Under augusti fick Beyond Frames ca 4,3 MSEK i bidrag från ett världsledande tech-bolag för utveckling av ett VRspel. Spelet utvecklas av det helägda dotterbolaget Cortopia Studios och Beyond Frames är förläggare. Bidraget kommer att utbetalas till Beyond Frames i trancher, kopplat till uppfyllande av olika milstolpar under spelutvecklingen.

Affärens upplägg medför att Beyond Frames kommer att erhålla samtliga intäkter från spelets försäljning med sedvanlig kostnadsandel till VR-plattformarna. Affären är inte exklusiv för en enskild VR-plattform. Merparten av bidraget förväntas under 2022.

Nytt kontor för Beyond Frames och Cortopia

Beyond Frames och dotterbolaget Cortopia fick tillgång till sina nya lokaler på Bondegatan 21 i Stockholm under september och har i takt med att COVID-restriktionerna lättat påbörjat en flexibel återgång till kontoret.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Dotterbolaget Moon Mode lanserade Spacefolk City

Den 21 oktober lanserade dotterbolaget Moon Mode spelet Spacefolk City för Oculus Quest och Oculus Rift. Spelet lanserades dessutom på Steam-plattformen den 15 november. Beyond Frames är spelets förläggare.

Spacefolk City är ett lättillgängligt spel inom den omåttligt populära genren “City Building”. Spelet är byggt för att attrahera både VR-nybörjare och VR-veteraner. Spelaren bygger upp en svävande stad i rymdmiljö runt omkring sig och får uppleva den härliga känslan av att själv skapa en stad från grunden i tre dimensioner. Spelaren ges möjlighet att skapa ovanliga, unika och kreativa stadsmiljöer enligt den strategi spelaren väljer för att uppnå spelets olika mål. Invånarna i staden har sina egna intressen och färdigheter, vilket påverkar spelarens strategi och skapar roliga utmaningar med att skapa en effektiv stadsplanering. Spelet har fått ett positivt mottagande med goda betyg från spelare och branschmedia.

Beyond Frames har rekryterat ny VD

Den 25 november rekryterades Ace St. Germain som ny verkställande direktör och koncernchef för Beyond Frames Entertainment AB (publ) och kommer att tillträda tjänsten den 1 februari 2022.

Ace St. Germain har 15 års erfarenhet inom den amerikanska spel- och underhållningsbranschen. Han har erfarenhet från att leda och utveckla snabbväxande verksamheter i internationell miljö, såsom Twitch (Amazon) och Crunchyroll (Sony), Twitter och Sony PlayStation.

. . .

För mer information, se bifogad kvartalsrapport. För ytterligare information:

Telefon: +46791002290
E-post: ir@beyondframes.com

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode och Odd Raven Studios.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Beyond Frames Entertainment AB

Prenumeration