Reports

Publicerat: 2021-11-26 08:30:00

Genesis IT AB: Delårsrapport januari-september 2021

FORTSATT KUNDTILLSTRÖMNING

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2021

  MSEK   Moderbolaget   Koncernen  
  Nettoomsättningen uppgick till    16,8 (16,6)       16,8 (16,6)  
  Rörelseresultatet uppgick till   4,2 (4,6)   4,6 (4,7)  
  Resultat efter skatt uppgick till   3,7 (4,0)     4,0 (3,9)  
  Resultat per aktie uppgick till, kr   0,37 (0,40)     0,40 (0,39)  
  Eget kapital per aktie uppgick till, kr     12,87 (12,64)      13,99 (13,71)  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Inga väsentliga händelser som skett under kvartalet finns att rapportera.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

  • Bert Larsson har på egen begäran lämnat bolagets styrelse. KOMMENTAR FRÅN VD

Fortsatt försäljning och rekrytering

För årets tredje kvartal rapporterar vi en omsättning om 16,8 MSEK (16,6). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på 4,2 MSEK (4,6). Omsättning och rörelseresultat harmoniserar nu med verksamheten på ett mer naturligt sätt efter de förändringar som gjorts efter fjolårets omförhandling av avtalen.

Verksamhet

Trots att kvartalet är präglat av sommarens semesterperiod har vi haft en god tillströmning av nya kunder under sensommaren och hösten från de butikskedjor där vi har färdiga ramavtal. Vi ser dock att det sannolikt kommer att vara fortsatt svårt att få till fysiska möten med helt nya kunder under ytterligare en tid, något vi bedömer vara helt avgörande för möjligheterna att hitta större affärer utanför de butikskedjor där vi redan verkar.

Vårt byggprojekt går framåt i en allt högre fart och vi har börjat kunna nyttja hälften av den nybyggda ytan under November månad. Nybyggnationen är för övrigt något som rimmar bra med alla de rekryteringar vi påbörjat, vi ser att vi har både behov och möjligheter att utöka personalstyrkan för att på ett än bättre sätt möta både marknaden och nuvarande kunder.

Hälsningar

Tommy Flink
VD, Genesis IT AB (publ)


Denna information är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 08:30 CET.

Anna Kinell
010 27 27 311
ir@genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Huvudprodukten, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. Utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd erbjuder systemet även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genesis IT AB