Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-29 13:26:58

Spermosens AB (publ): Spermosens färdigställer instrumentprototyp för JUNO-Checked

Spermosens har slutfört framtagandet av den funktionella prototypen till instrumentet som utgör basen för systemet JUNO-Checked®. Under utvecklingen har tiden som krävs för att instrumentet ska analysera spermiers bindningspotential reducerats från 30 till 10 minuter.

Spermosens teknik leder till ett förbättrat beslutsunderlag för IVF-klinikerna vid val av behandling och därmed förbättrad övergripande behandlingsframgång, vilket beräknas leda till att antalet behandlingscykler som par behöver genomgå också minskar.

 

"Vi är glada över att nå denna viktiga milstolpe och vi är stolta över att utvecklingsteamet har lyckats förkorta analystiden till tio minuter från tidigare 30 minuter. Det är en viktig prestation på vår väg mot att kommersialisera JUNO-Checked® System”, säger John Lempert, VD för Spermosens.

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2022

 

Spermosens regulatoriska team har initierat ISO- och CE-certifieringsprocesserna för att möta de kommande EU-reglerna för diagnostik.

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-29 13:27 CET.

John Lempert, VD
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91
 

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration