Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-07 13:40:25

Redsense Medical AB: Patrik Byhmer, nuvarande VD, föreslås som ny styrelseordförande i Redsense Medical

Valberedningen kommer föreslå att Patrik Byhmer, nuvarande VD och tillika bolagets största enskilda ägare, tar över som styrelseordförande på årsstämman i maj 2022 och i samband därmed kommer Patrik Byhmer att avgå som VD.

Nuvarande styrelseordförande Bo Unéus föreslås fortsätta som ledamot i styrelsen med huvudsaklig inriktning på affärsutveckling, investerare och internationella affärsrelationer. Styrelsen i Redsense Medical påbörjar nu rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny VD. 


Denna information är sådan som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl 13:40 CEST.

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer
VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: info@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Redsense Medical AB

Prenumeration