Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-14 13:06:00

ESEN eSports AB: ESEN avyttrar sin andel i ESEN Denmark till HAHA Invest

I juli 2021 meddelade ESEN esports AB (Bolaget) att bolaget ingått ett joint venture och etablerat ett dotterbolag som bolaget ägde tillsammans med HAHA Invest. Båda parterna har förbundit sig att investera 300 000 SEK var i en uppbyggnadsfas och att dotterbolaget skulle vara lönsamt efter 6 månader.

Ledningen och styrelsen i ESEN esports AB har utvärderat verksamheten löpande och fattat beslut att avyttra Bolagets andel i dotterbolaget till HAHA invest för 1 SEK då bedömningen är att uppbyggnadsfasen blir längre än förväntat, att lönsamhetsmålet inte kommer nås i närtid samt att dotterbolaget inte passar in i den framtida verksamheten.


Av de ursprungliga avtalade 300 000 SEK för uppstarten av ESEN Danmark har ESEN esports AB investerat ca 100 000 SEK i detta skede. I samband med försäljningen av bolaget har parterna överenskommits om att ESEN esports AB endast investerar ytterligare ca 50 000 SEK till i ESEN Danmark. Innan ESEN esports AB säljer sin del av ESEN Danmark till HAHA Invest för 1 SEK. Det innebär att ESEN esports AB gör en kostnadsbesparing på ca 150 000 SEK i samband med avyttringen. 


Denna information är sådan som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-14 13:06 CET.

Kontakt

Per Hägerö, styrelseordförande ESEN eSports AB
+46 70 269 14 66

per@hagero.nu
 

Om ESEN esports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom esport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera esport, vilket innefattar en egen esportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN esports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering "King of Nordic" under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN esports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om ESEN eSports AB

Prenumeration