Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-15 22:42:20

Nattaro Labs AB: Nattaro: Nattaro Labs AB startar dotterbolag i USA

Bioteknikbolaget och vägglusexperten Nattaro Labs AB meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat att starta dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika. Etableringen beräknas vara klar under första kvartalet 2022.

” Kapitalanskaffningen inför vår notering på Spotlight Stock Market syftade till att möjliggöra investeringar i internationell försäljning. Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt”, kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.

Den dagliga verksamheten i dotterbolaget kommer att drivas av Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika, på plats i Georgia, USA. Andreas Olsson var tidigare delägare och COO på skadedjursbolaget Nomor och har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från internationell hotellverksamhet.

”Ett bolag i USA är helt rätt steg för Nattaro”, säger Andreas Olsson, VP Sales Nordamerika. ”Efter att lärt mig mer om marknaden här borta under de senaste månaderna ser jag positivt på marknadspotentialen. Det finns en efterfrågan och det ska blir enormt spännande att sätta igång med försäljningen.”

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en växande världsmarknad. Vägglusangrepp orsakar fysiskt lidande för den drabbade individen men även väldigt stora kostnader i samband med sanering och hantering av angrepp. Till skillnad från vanligt förekommande reaktiva vägglusprodukter som kemiska bekämpningsmedel presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-15 22:35 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB