Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-16 10:05:00

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Omsätting 1,1 MSEK för November

(tkr) 21-nov 20-nov Ack 2021 Ack 2020
Koncern
Omsättning 1 103 1 472 21 594 9 521
Resultat -595 -35 -402 -1 248

Sjöstrand landar en försäljning på 1,1 MSEK för november månad (1,5 MSEK november 2020). Detta är lägre än förväntat och beror på att en större del av månadens försäljning levereras och redovisas under december månad. Resultatet tyngs också av att Sjöstrand fortsätter att investera i sin egen ehandel och varumärkesplattform vilket kommer ha postitiva effekter under 2022. Den totala omsättningen för helåret 2021 beräknas landa på ca 26 MSEK vilket är en omsättningsökning med 150% mot föregående år (10,4 MSEK 2020).  

 

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB

Prenumeration