Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-22 13:31:08

JS Security Technologies Group AB: JS Security’s förvärv Stonebeach AB erhåller tilläggsorder om cirka 0,8 MSEK

Det av JS Security Technologies Group AB’s (‘’JS Security’’) nyligen förvärvade Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’), har idag erhållit en tilläggsorder kopplat till den ursprungliga inköpsordern om cirka 4,6 MSEK från en stor aktör inom fordonsindustrin. Tilläggsordern är värd cirka 0,8 MSEK för tjänster kopplat till informationssäkerhet och dokumenthantering under helåret 2022.

StoneBeach har idag erhållit en tilläggsorder om ca 0,8 MSEK från en stor aktör inom fordonsindustrin kopplat till den ursprungliga inköpsordern om ca 4,6 MSEK. Tilläggsordern inkluderar ytterligare leveranser av tjänster inom informationssäkerhet och dokumenthantering. Tilläggsordern är fördelad över en 12-månadersperiod med start 1 januari 2022.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Utskick från Spotlight Group