Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-22 16:46:30

Nattaro Labs AB: Nattaro: Första dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner 23 december

Imorgon den 23 december är första dag för handel i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1. Bolaget noterades den 10 december på Spotlight Stock Market. Nattaro Labs AB är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med fokus på innovativa produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss.

Handeln i Nattaro Labs teckningsoptioner NATTA TO 1 börjar den 23 december 2021.

Det krävs två (2) teckningsoptioner NATTA TO 1 för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för en ny aktie är SEK 9 och teckningsperioden löper mellan den 10 januari 2023 och den 21 januari 2023.

Information om teckingsoptionen:

Kortnamn: NATTA TO 1 ISIN-kod: SE0016844781 Orderboks-ID: 8XFU
CFI: RSSXXR

FISN: NATTAROLAB/OPT RTS 20230121 Första dag för handel: 23 december 2021 Sista dag för handel: 18 januari 2023 Marknadssegment: SPSE

MIC kod: XSAT
Tick size: A (Other instruments)

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Prenumeration