Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-22 22:25:20

Nattaro Labs AB: Nattaro: Nattaro Labs tecknar avtal med distributör för Ryssland

Nattaro Labs AB meddelar att bolaget tecknat distributörsavtal med ryska bolaget OOO KemiPro. Avtalet löper över tre år förutsatt att distributören möter uppsatta minimumvolymer. Nattaro Labs garanteras inga intäkter, men fullföljs avtalet genererar minimumvolymerna en årlig omsättning i miljonklassen.

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag med ursprung i unik forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet. Bolagets drivkraft är att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar och säljer företaget produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt hållbar bekämpning av det globalt växande problemet med vägglöss.

OOO KemiPro är ett ryskt bolag som tillverkar och distribuerar innovativa produkter mot skadedjur. Bolagets viktigaste kund är MGCD, Moskva stads desinfektion center, som har som uppgift att säkra Moskvaområdets fastigheter och publika ytor mot skadedjur. MGCD har mer än 700 anställda och ger service åt drygt 25 000 fastigheter. Bland KemiPros leverantörer finns sedan tidigare BASF och ryska Shcelkovo Agrokhim.

”Vi är mycket glada och stolta över avtalet med KemiPro,” kommenterar Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB. ”Nattaro Safe ska först registreras hos myndigheterna innan vi kan skicka vår första order, men Moskva stad har redan godkänt produkten i sitt eget testlaboratorium. Enligt distributören bör en första beställning kunna levereras under 2022 och båda bolagen är förväntansfulla inför introduktionen på den ryska marknaden. Även om vi är medvetna om att det kan ta tid att få genomslag i hela Ryssland bedömer vi potentialen bara i Moskva som intressant”, avslutar VD Carl-Johan Gustafson.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Prenumeration