Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-27 11:15:32

Abera Bioscience AB: Flaggningsmeddelande

Med anledning av den riktade nyemissionen som Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") kommunicerade den 23 december har Magnus Linderoth meddelat att hans innehav i och med detta minskat till 4,99% och således passerar under 5 % ägande.

Länk till pressmeddelande från 23 december:
Abera Bioscience genomför riktad nyemission om cirka 17 MSEK i syfte att accelerera forskning inom immunonkologi samt för att möta ett ökat marknadsintresse för Aberas teknologi

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Utskick från Spotlight Group