Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-13 10:39:33

JS Security Technologies Group AB: JS Security sammanfattar resultatet av HackerOne’s bounty- och penetrationstestning

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) presenterar idag resultatet utav bounty- och penetrationstestning av Bolagets plattform och nätverk som utvecklats under andra halvåret 2021. Plattformen och nätverket har ingått i R1 d.v.s Bolagets utvecklingsplan för 2021. Testerna utfördes av det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne.

JS Security har under det andra halvåret 2021, vidareutvecklat sin plattform och nätverk enligt den kommunicerade utvecklingsplanen R1. Utfallet är ett komplett fillagringssystem, som baseras på ett decentraliserat och distribuerat P2P-lagringsnätverk (länk till Node Explorer: https://explorer.jssecurity.tech/).

JS Security initierade i november 2021, bounty- och penetrationstesting via HackerOne av Bolagets plattform och nätverk, d.v.s det som vidareutvecklats under R1. Bakgrunden till testningen var att JS Security ville identifiera eventuella sårbarheter inom plattformen samt nätverket före lansering.

HackerOne har nu slutfört säkerhetstestningen av Bolagets plattform (Security-as-a-service) samt P2P-nätverk med mycket goda resultat. Några få sårbarheter av klass medium- och lågrisk identifierades under perioden och dessa åtgärdades av Bolaget omgående. Inga sårbarheter av kritisk karaktär identifierades.

‘’Det är onekligen mycket glädjande att vår egenutvecklade plattform (Security-as-a-service) och decentraliserade P2P-nätverk erhåller så fina resultat på ett av världens hårdaste tester. Detta är ytterligare ett kvitto på Bolagets hårda arbete, innovativa tänkande och djupa tekniska kunskap.’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD JS Security

Kort om HackerOne

HackerOne är ett amerikanskt cybersäkerhetsföretag som kopplar samman företag med bl.a. etiska hackare och cybersäkerhetexperter för avancerade tester utav digitala system.

HackerOne är betrodd av över 1 350 organisationer världen över för att hitta och åtgärda säkerhetsbrister med hjälp av det största teamet utav säkerhetsforskare i världen.

Deras community med över 1 000 000 etiska hackare, forskare och experter har hittat över 120 000 sårbarheter för organisationer, däribland Starbucks, Google, Lufthansa, Toyota, Hyatt och Goldman Sachs, samt för högprofilerade program för det amerikanska försvarsdepartementet.

För mer information, besök: https://www.hackerone.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Utskick från Spotlight Group