Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-15 10:57:25

Amnode AB: Sista dag för handel med BTA i Amnode

Amnode meddelar att nyemissionen med företrädesrätt har registrerats i sin helhet hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier, BTA, är den 19 januari 2022 och utsökningsdag 21 januari 2022.

Totalt har Amnode därmed 3 391 068 aktier och aktiekapitalet är 20 346 419,724 kronor.

Nästa ordinarie publicering från Amnode är Bokslutskommunikén 2021 den 25 februari 2022

Stockholm 2022-01-15

Amnode AB

Styrelsen

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration