Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-17 14:22:50

Absolicon Solar Collector AB: Absolicon Solar Collector AB flyttas upp till Spotlight Next

Absolicon Solar Collector AB har godkänts för handel på segmentet Spotlight Next och kommer att handlas där från och med torsdagen 20 januari 2022.

Spotlight Next är ett segment för bolag som är redo för nästa kapitel i sin tillväxtresa. Bolagen inom segmentet följer högre krav, ges ökad exponering och får en kvalitetsstämpel. Segmentet har skapats med en vision om att driva en miljö med en högre institutionell närvaro.

"För Absolicon är Spotlight Next och att övergå till internationella redovisningsregler ett viktigt steg på vägen till att handlas på reglerad marknad. Samtidigt får vi en bredare exponering på kapitalmarknaden. Industriell solvärme förutspås växa kraftigt och tillgång till expansionskapital kommer vara en framgångsfaktor", kommenterar Absolicons vd Joakim Byström.

"Vi är väldigt stolta och glada över att få välkomna Absolicon till Spotlight Next. De har haft en spännande utveckling och vi ser fram emot att följa nya framgångar på Absolicons tillväxtresa", kommenterar Anders Eriksson, Marknadsplatschef på Spotlight.

Om Absolicon Solar Collector AB

Absolicon etablerades 2005 och tillhandahåller solvärmelösningar för industrier och städer. Absolicons paraboliska solfångare är marknadsledande inom solvärme för industriella processer. Genom att sälja lokala produktionslinor för solfångarna kan Absolicon tillhandahålla en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning som levererar värme och ånga till industriprocesser och fjärrvärmenät. www.absolicon.se

Om Spotlight

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli delägare i över 170 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, Freetrailer och Synthetic MR. www.spotlightstockmarket.com

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Absolicon Solar Collector AB

Prenumeration