Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-28 16:02:58

Sustainion Group AB: Sustainion Group förvärvar 100 % av aktierna i EWF Eco AB i en satsning på segmentet Smart City

Sustainion Group AB har idag förvärvat 100 % av aktierna i EWF Eco AB, med dotterbolaget EWF Rental AB, verksamt inom segmentet Smart City för hållbara stadsmiljöer. Förvärvet görs dels genom en riktad nyemission om 12 miljoner aktier, beslutad enligt bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen den 26 maj 2021, och dels genom kontant betalning till ett sammanlagt värde om preliminärt 25 miljoner kronor. Teckningskursen om 1,2029 kr är beräknad utifrån en genomsnittlig volymviktad aktiekurs de senaste 10 bankdagarna och en slutgiltig köpeskilling kommer att fastställas och regleras kontant då nettoskulden per den 28 februari fastställts i EWF.

Sustainion satsar på segmentet Smart City där en stad på bästa möjliga sätt kombinerar digitala lösningar med transport och energi för att nå en helhetssyn som leder till bättre resursanvändning och mindre utsläpp. EWF Eco är marknadsledande för smart sophantering och återvinning, i det publika rummet i Norden. Bolaget är återförsäljare av Bigbelly med 6000 aktiva enheter, en smart uppkopplad soptunna som är solcellsdriven och komprimerar soporna på plats. På så sätt möjliggörs större kapacitet och färre tömningar utan anslutning till elnät. Fördelarna blir en hållbar stadsmiljö med sänkta kostnader för tömning, ökad effektivitet i kundens verksamhet och en renare miljö. Bolaget har även andra produkter inom segmentet och jobbar aktivt med att bredda produktportföljen.

EWF-koncernen omsätter ca 57 Mkr med ett justerat EBITDA om ca 6 Mkr och har 13 anställda. Förvärvet planeras att införlivas i räkenskaperna per den 28 februari och medför att vinsten per aktie i Sustainion ökar.

”Med förvärvet av EWF Eco så gör vi nu en rejäl satsning inom hållbara stadsmiljöer och jag ser mycket fram emot att tillsammans med grundarna VD Per Järnebrink och CFO Mats Järnebrink fortsätta utveckla detta fina bolag och vi ser tydliga synergier med övriga bolag inom gruppen, t.ex. med Vindico Securitys produkter inom säkra laddskåp för bl.a. elcykelbatterier. Med Sustainion som ägare skall vi fortsätta EWFs arbete med att expandera med fler produkter och på fler marknader i Europa samtidigt som vi bygger vidare på segmentet Smart City”, säger Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group.

”Det skall bli väldigt roligt att vidareutveckla EWF tillsammans med alla våra medarbetare och Sustainion. Med en stark ägare i ryggen som delar vårt hållbarhetstänk kan vi ta nästa kliv i expansionen och bygga ett nytt ben i Sustainion inom Smart City”, säger Per Järnebrink, VD EWF Eco.
 

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022.
 

För ytterligare information:
Brodde Wetter
VD och Koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Per Järnebrink
VD
EWF Eco AB
010-495 24 75
per@ewfeco.com


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG.
Läs mer på:
www.sustainion.se

Kort om EWF Eco:
EWF Eco erbjuder lösningar inom segmentet Smart City som gynnar både besökare, miljö och verksamhet med fördelar som hjälper kunder att hålla koll på sina enheter och dess statusindikationer. EWF Eco representerar Bigbelly, Include och Enevo i bl.a. Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Läs mer på:
www.ewfeco.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration