Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-28 17:30:12

Micropos Medical AB: Bolagstämma i Micropos Medical AB

Bolaget meddelar att årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2022 i Göteborg.

Klockslag och plats kommer att meddelas i separat kallelse.

Årsredovisning för 2021 kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan stämman.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användningsamt samt FDA godkänd och tillgänglig för den amerikanska marknaden. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Prenumeration