Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-16 07:52:27

Lovisagruvan AB: Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, onsdagen

den 20 april 2022, i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration