Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-16 10:11:48

Taurus Energy AB: Avtal om likviditetsgaranti upphör

Taurus Energy har avslutat avtalet med Mangold Fondkommission om att agera likviditetsgarant i Taurus Energy AB. Avtalet upphörde 17 februari 2022.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål har varit att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén var sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration