Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-31 21:39:49

Sustainion Group AB: Sustainion Group nyttjar option att förvärva resterande 9,9 % av aktierna i EHC Teknik AB

Styrelsen i Sustainion Group AB har idag beslutat att nyttja optionen att förvärva resterande 9,9 % av aktierna i EHC Teknik AB varpå man därefter äger 100 % av bolaget. Aktierna kommer att betalas kontant med 3,5 Mkr efter avdrag för tidigare genomförda utdelningar.

Mellan Sustainions helägda dotterbolag EHC Intressenter AB och Christina Granberg, VD EHC Teknik, finns sedan tidigare ett avtal om att EHC Intressenter har rätt att köpa hennes 9,9 % av aktierna i EHC Teknik under Q1 2022. Styrelsen i Sustainion har nu beslutat att nyttja köpoptionen och värdet på aktierna baseras på en bolagsvärdering som uppgår till 7 ggr EHC Tekniks genomsnittliga konsoliderade EBIT under åren 2019-2021. Värdet på nämnda aktier uppgår till ett belopp om ca 4,6 Mkr från vilket tidigare utdelningar om totalt ca 1,1 Mkr för dessa aktier dras av. Således skall Sustainion inom 20 arbetsdagar betala resterande 3,5 Mkr kontant. Bolagets verksamhet och Christinas roll förblir oförändrad och hon fortsätter som bolagets VD.

EHC är verksamt inom miljöteknik och utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till fordon samt logistik- och entreprenadmaskiner. EHC-koncernen omsätter 2021 ca 24 Mkr med ett EBITDA om ca 5 Mkr och har 10 anställda.

”EHC är ett väldigt fint och välskött bolag där Christina med medarbetare gjort ett fantastiskt jobb genom åren. Bolaget har utvecklats väl och vi ser fortsatt en god potential framöver. Det är väldigt roligt att bolaget nu blir ett helägt dotterbolag till Sustainion och verkamheten kommer att bedrivas likt tidigare. Vi ser fram emot bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med Christina och alla duktiga medarbetare”, säger Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration