Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-14 08:50:00

Tendo AB: Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med ImproveMatic ApS ("ImproveMatic"). ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets kvalitetsledningsystem (QSM) i enlighet med ISO 13485.

Tendo ingår ett samarbetsavtal med ImproveMatic som erbjuder konsulttjänster för företag inom läkemedels- och medicinteknikindustrin. Samarbetsavtalet innebär att ImproveMatic kommer bistå Tendo med att vidareutveckla bolagets kvalitetsledningssystem och säkerställa att det följer ISO 13485.

"Ett väl fungerade kvalitetsledningsystem är oerhört viktigt för Tendo och vi är mycket glada över att vi nu ska vidareutveckla och förbättra det tillsammans med ImproveMatic. Personerna bakom ImproveMatic har en mycket gedigen erfarenhet av den regulatoriska världen, ur ett medicintekniskt perspektiv, och vi har ett stort förtroende för dem", säger Sofie Woge, VD på Tendo AB.

"Vi är glada att börja samarbeta med Tendo för att vidareutveckla deras kvalitetssystem, vilket kommer att bidra till att Tendo kan bli ISO 13485-certifierat. Vi är stolta över att hjälpa till att utveckla ett kvalitetssystem som kommer att säkerställa att OneGrip kan marknadslanseras och hjälpa många människor", säger Naram El-Shamary, Managing Partner på ImproveMatic ApS.

Om ImproveMatic:

ImproveMatic är en partner med rötter som bygger på många års erfarenhet från de mest framgångsrika företagen i branschen. Med omfattande kunskap och erfarenhet av kvalitetssäkring erbjuder de stöd för kvalitetssäkring – från uppstartsfasen inom FoU till implementering i drift. Det är deras uppdrag att skapa mervärde för sina kunder genom att erbjuda konkreta och enkla lösningar som skapar resultat – både på lång och kort sikt.  

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Prenumeration