Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-20 09:06:39

Shortcut Media AB: VD-brev Q2 2022

Det har varit en väldig rolig och händelserik tid på SMG sen jag fick ta över VD-posten efter Anders Brinck i september. Jag kommer från och med nu börja släppa ett VD-brev mellan respektive kvartalsrapport. 

Syftet är att ge er aktieägare mer frekvent information än vad som lämnas i kvartalsrapporter och pressmeddelanden.

Förvärv

Vi för i dagsläget dialog med flera möjliga förvärv i olika storlek. Bolagen vi tittar på kompletterar antingen kunders eller våra egna behov, alternativt tillför ny kompetens till gruppen. Vi arbetar för att gå i mål med minst ett av bolagen i år. Ambitionen är att vi med ett ytterligare förvärv i år, tillsammans med resterande verksamhetens utveckling, gör att vi når målen som sattes i tillväxtplanen. Det vill säga att SMG 2022 i årstakt ska omsätta 120 Mkr, med en rörelsemarginal (EBITA) på 5-10%.

Ökat samarbete gruppnivå

Sedan våra dotterbolag blivit helägda har vi genomfört en rad aktiviteter, i syfte att öka våra affärsmöjligheter, bredda våra erbjudanden mot kund samt leverera mer effektivt och minska externa köp avseende projektrelaterade kostnader (t.ex frilansare).  

Några exempel är: 

Ett tätare samarbete på gruppledningsnivå (respektive bolags-VD samt grupp CEO och grupp COO) där vi snabbt rör oss framåt både i tillväxtfrågor samt i lönsamhetsfrågor i de områden som behöver det fokuset.   

Hamilton. Magoo i Söderhamn gör visuella effekter till tv-serien, Bond Street i Stockholm kommer hjälpa kundens inhousebyrå med kampanjuttag för seriens reklam. 

Härjedalskök

Bond Street i Stockholm producerar säljfilmer, reklamfilmer för digitala kanaler och employer-branding filmer. Magoo hjälper kunden med så kallade billboards (sponsorfilmer) för TV. 

Billboard för Let´s Dance producerat av Magoo i samarbete med Stockholm.

Länk till en så kallad billboard

I Stockholm gick tidigare Frost Studio, Bond Street och Shortcut produktion ihop både juridiskt och operativt.  Här är ett exempel på ett projekt för myndighetskunden PTS som visar hur vi snabbt och smidigt hjälpt till med koncept/idé, produktion och visuella effekter vilket är betydligt enklare efter ihopslagningen och ihopflytten: Länk till filmen  

Förtydligande av mål internt

Vi vill vara ett samtal bort för kundens behov inom rörlig bild, högt som lågt. Vi ser allt fler exempel på kunder som uppskattar just detta.

Våra övergripande mål är att ha branschens nöjdaste kunder och branschens nöjdaste medarbetare. Vi vill vara den smidigaste kreativa produktionspartnern för våra kunder som förenklar och förädlar kundens behov.

Vi har även satt tydligare målsättningar och riktningar på bolagsnivå.

Vår medvetna satsning på dator/TV-spelsmarknaden har fallit väl ut. Vi har i dagsläget inplanerade projekt för 2 Mkr, arbete som kommer utföras under Q2 och Q3. Plus pågående dialoger om fler projekt. 

Ramavtal har som tidigare kommunicerats skrivits med Fast travel games (länk till PM). Vi är nu igång med att planera och producera projekt. 

Några exempel på våra leveranser inom detta område senaste tiden som innehåller gamecapture, full 3D, illustrationer och inspelningar:

Stellaris Overlord: Länk till youtubevideo

Stellaris Aquatics från Paradox: Länk till youtubevideo

Länk till youtubevideo

Här sattes även effekt-rekord ihop med kunden, t.ex i likes på YouTube, positiv respons från spel-communityn samt försäljning. 

Cities: VR från Fast Travel Games: Länk till youtubevideo

Virtuoso från Fast Travel Games: Länk till youtubevideo

Vår satsning på att öka inom svenskt drama och visuella effekter 

Efter Ture Sventon och Hamilton förs nu diskussioner om ytterligare projekt. 

Fördelen med den här typen av projekt är att det ger oss bättre horisont i beläggningen. Även om en del kortare projekt har högre byråintäkt så kommer mixen ge oss stabilitet i grunden. En viktig del i vårt lönsamhetsfokus.

Från vår trailerverksamhet i Stockholm, där vi gör cirka 50 leveranser (trailers, digitala skärmar/sociala medievideos) per månad är här ett exempel på lanseringen för mörkt hjärta, som blev en stor tittarsuccé: Länk till trailern.

Lönsamhet/system

Majoriteten av vår verksamhet är lönsam, samtidigt som vissa områden inte når lönsamhetsmålen. Vi vidtar åtgärder för detta och har även infört en rad systemförbättringar.

Stockholm

Förutom redan nämnda projekt inom tvspelsindustrin, trailers och TV så görs nu ett stort projekt för Skolverket.

Vi gör även flera innehållspaket till kunders livesändningar och events, ett område som vi sett växa under pandemin och behovet och vanan verkar bestå. Just nu produceras detta för Haglöfs, POC samt en ny stor global kund vi ej kan nämna vid namn.

Göteborg

Oddway och Stark har nu flyttat ihop och verksamheten har övergått till STARK Film AB.

Det nya bolaget breddar nu erbjudandet och gör allt från musikvideos för  metal-legendarerna i bandet The Halo Effect Länk till videon på youtube, till reklamfilmer och varumärkesbyggande filmer för t.ex Volvo Trucks. Här  är  ett exempel på ett projekt vi gjorde  för  Volvo Trucks lansering i Nordamerika Länk till filmerna

Här är  ett exempel på ett leveranspaket på cirka 15 filmer vi gjorde i februari för I Torque

Länk till filmerna   

Det här var lite av vad  som  händer inom SMG just nu. Jag ser fram emot att få fortsätta hålla er uppdaterade i form av VD-brev mellan kvartalsrapporterna. 

Mvh  

Peter Söderlind  

CEO, Shortcut Media Group

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind

VD

Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 072-375 75 10

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration