Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-20 10:45:25

Spermosens AB (publ): Spermosens licensierar in spetsteknologi från SureCapture Technologies

Spermosens ingår avtal om global exklusiv rättighet till teknologi för ytmodifiering inom områdena fertilitet, reproduktion och sexuell hälsa.

Spermosens har licensierat in SureCapture Technologies AB’s immateriella rättigheter inom membran-mimics, så kallade dynamiska självorganiserande monolager. Teknologin möjliggör ny kemi för framställande av ytor med en eller flera bioaktiva molekyler, vilket medför kostnadseffektivitet och förhöjd prestanda. Tekniken kompletterar Spermosens egen IP och blir ett utmärkt verktyg för att möjliggöra nya såväl som förbättrade produkter i framtiden.

 

Ersättningen till SureCapture Technologies inkluderar en framtida royalty på 1,5 % av försäljningsvärdet för produkter som inkluderar den teknologi som omfattas av licensavtalet.

 

"Teknologin förstärker både pågående produktutveckling samtidigt som det öppnar flera innovationsmöjligheter för Spermosens inom ny och förbättrad diagnostik och medicinsk utrustning för behandling av infertilitet.", säger Kushagr Punyani, CSO på Spermosens.

 

"Vi är mycket glada över samarbetet eftersom det utnyttjar vår teknologi för att påverka fertilitetsbehandlingar i positiv riktning", säger Professor Börje Sellergren, grundare och styrelseordförande för SureCapture Technologies.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-20 10:45 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration