Hem

Reports

Publicerat: 2022-04-21 08:00:00

Lovisagruvan AB: LOVISAGRUVAN AB  Kvartalsrapport 1 2022

Kvartal 1, januari-mars 2022 i moderbolaget


× Intäkterna från malmleveranser blev 17,2 MSEK (mot 13,7 för samma period 2021).
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 9,3 MSEK (1,7).
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,5 MSEK (-0,4).
× Resultatet efter finansnetto blev 7,4 MSEK (-0,4).
× Vinsten per aktie blev 1,72 SEK (-0,10).

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration