Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-25 23:05:18

Klimator AB: Patent för tidigare använd teknik upphävt

I ett tidigt skede av bolagets utveckling ansöktes 2013 om ett patent som beviljades av EPO (European Patent Office). Detta patent, EP 2757539, inom området bestämning av vägväder genom uppkopplade fordon har efter invändning av tredje part upphävts. Patentet var ett metodpatent som vid tiden för ansökan bedömdes kunna ha viss bäring förutsatt vissa potentiella val avseende tekniska lösningar för bestämning av vägväder. Grunden till att patentet upphävdes är så kallad prior art. Patentet är sedan tidigare inte affärskritiskt för Klimators verksamhet då den teknik Klimator använder idag har utvecklats i en annan riktning.

"Det är positivt att det inom fordonsindustrin finns ett starkt intresse för den typ av lösningar för vilka Klimator ligger i framkant. Effekten av det nu upphävda patentet ser vi som mycket ringa, eller till och med ingen, för Klimators framtida affärsverksamhet. Vi har idag nästa generations teknik för bestämning av vägväderdata på plats. Denna teknik används redan i flera kommersiella projekt med ledande aktörer inom fordonsindustrin med mycket goda resultat", säger Patrik Simson VD på Klimator.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration