Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-28 14:27:01

JS Security Technologies Group AB: Kommuniké årsstämma i JS Security Technologies Group AB

Vid årsstämman den 28 april 2022 i JS Security Technologies Group AB fattades följande beslut: 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
   
 • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
   
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
   
 • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Holmstedt och Pontus Wilgodt. Christian Kronegård och Hans Orre avböjde omval och trädde ur styrelsen. Nyval av styrelseledamöterna Niclas Folkesson, Pierre Grönberg och Anders Pätsi. Niclas Folkesson valdes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB om. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer att fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
   
 • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag till bemyndigande intill nästa årsstämma.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2022-03-30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB