Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-28 15:35:18

Tendo AB: Tendo ställer ut på NoSCoS 2022

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador ("NoSCoS") den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

NoSCoS arrangeras för 17:e gången den 5–7 maj på Quality Hotel Friends i Solna, Stockholm. NoSCoS är en nordisk sammanslutning av yrkesverksamma med särskilt intresse för rehabilitering efter skador och sjukdomar i ryggmärgen samt för hantering av tillstånd och konsekvenser i samband med dem. NoSCoS är ansluten till International Spinal Cord Society (ISCS), och deltar i dess verksamhet som regional representant för Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Tendo ställer ut på mässan, bland annat tillsammans med Rehabmobility, en klinik i Danmark som Bolaget tidigare har anordnat workshops med för att bekräfta intresset för Tendo hos användare.

Mer information om mässans program, workshops och talare m.m. går att ta del av här.

Om Rehabmobility:

Rehabmobility är ett unikt koncept tack vare en nära dialog med klienter som lider av neurologiska skador, t.ex. ryggmärgsskada, samt deras samarbete med utvecklare som Tendo AB – robotiserade hjälpmedel och GoDoc AB – rullstolsplatta för balansträning. Kombinationen av specialiserad intensiv terapeutisk träning och unika specialdesignade hjälpmedel gör det möjligt för deras klienter att vara mer aktiva, självständiga och smärtfria – vilket i sin tur ökar livskvalitén.

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Prenumeration