Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-03 11:09:14

Amhult 2 AB: Amhult 2: Upphandlingen av kv. Hercules norra huset och garage pausas

Pressmeddelande 10/22
2022-05-03


Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att anbud och rådande situation är utvärderade och att upphandling av entreprenadavtal för kv. Hercules (Amhult 108:4, H) gällande byggnation av det norra huset samt garageplan för hela kvarteret för närvarande pausas.

Amhult 2 har efter utvärdering av anbud och situation valt att tillfälligt pausa upphandlingen av kv. Hercules, främst i avvaktan på besked från Göteborgs kommun, SBK, angående den sökta ändringen av detaljplanen för kvarteret. Bolaget kommer att gå ut med en ny anbudsperiod efter att FFU även för det södra huset är färdigställt, och handla upp ett avtal för hela kvarteret på samma gång.

Styrelseordförande meddelar;
”Att bygga hela kv. Hercules på en gång kommer att både kort- och långsiktigt gynna bolaget. Att säkerställa att vi arbetar med en entreprenör för hela kv. Hercules gynnar oss kortsiktigt bland annat eftersom det förenklar byggnationen genom att projektering sker med en istället för två entreprenörer vilket säkerställer att eventuella ändringar i projektet sker på samma sätt för hela fastigheten och entreprenören inte behöver lägga tid på kontakt med annan entreprenör för att genomföra olika arbeten som kräver samarbete. Långsiktigt gynnas bolaget i förvaltningen genom att förvaltarna får en enda entreprenör att vända sig till i olika frågor som kan uppkomma i efterhand och eventuella arbeten som görs i efterhand inte behöver samordnas mellan tre olika parter utan endast två.”

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration