Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-05 08:21:31

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs meddelar nytt datum för årsstämma

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB meddelar att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 18 maj 2022 till den 14 juni 2022.

Nattaro Labs styrelse har beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 18 maj 2022 till den 14 juni 2022. För att säkerställa att årsstämman genomförs på ett sätt som minimerar spridningsrisk av Covid-19 och samtidigt underlätta för ägarna att deltaga har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Kallelse kommer att ske minst fyra veckor innan den 14 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Prenumeration