Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 13:05:45

Sensidose Aktiebolag: Rättelse, felaktig MAR-etikett i pressmeddelande den 9 maj 2022

Sensidose AB (Spotlight Stock Market: SENSI) meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet "Sensidose AB meddelar idag att första dag för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market har senarelagts till den 12 maj" som offentliggjordes idag den 9 maj 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet hade en MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning som inte var tillämplig för detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta

Jack Spira, VD
jack.spira@sensidose.se
+46 (0)7022 50 62 72
www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Prenumeration