Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 13:36:30

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience får bidrag på drygt en miljon kronor från Vinnova och Tillväxtverket

Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget"), som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna vaccinplattformar, får bidrag på drygt en miljon svenska kronor från Vinnova och Tillväxtverket för utveckling och verifiering av sin produktionsprocess på Testa Center.

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vacciner och immunoterapier baserat på egna patenterade vaccinplattformar. Plattformen BERA gör det möjligt att dekorera bakteriella vesiklar (Outer Membrane Vesicles – OMV) med ett stort antal sjukdomsspecifika antigen genom en plug’n’play-teknologi vilket möjliggör snabb utveckling av nya vacciner och kostnadseffektiv produktion. Bolagets huvudkandidat är ett vaccin mot pneumokocker (som bl.a. orsakar lunginflammation).

Som tidigare kommunicerats är bolaget inne i slutfasen av utvecklingsarbetet med fokus på industriell produktion enligt GMP för pneumokockvaccinet Ab-01.12. Bolaget kommer under ett antal veckor att verifiera delar av processen på Testa Center i Uppsala vilket är en testbädd för biotekniska produktionsprocesser som initierats och finansierats av bl.a. Cytiva och Vinnova.  För detta projekt erhåller bolaget drygt en miljon kronor genom två olika bidrag. Bolaget får 250 000 kronor från Tillväxtverket genom s.k. utvecklingscheckar och ytterligare 800 000 kronor från Vinnova i verifieringsstöd för aktiviteter på Testa Center och förberedelser för detta.

"Genom att utveckla och verifiera delar av vår produktionsprocess i Testa Center ökar vi vår interna kompetens inom industriell produktion av vår plattform vilket vi kommer ha stor nytta av även i framtida vaccinprojekt, samtidigt som vi håller våra kostnader nere. Genom detta projekt får vi dessutom tillgång till utrustning för storskalig produktion vilket är värdefullt för Abera. Sverige har flera fantastiska satsningar för att hjälpa mindre bolag och akademiska projekt att ta steget från labbet till industriell produktion, varav Testa Center är ett sådant initiativ. Vi är glada över att kunna dra nytta av den svenska innovationsstrukturen och stolta över att Vinnova och Tillväxtverket ser den stora potentialen i vårt vaccinprojekt och vill stödja det. Jag vill också rikta ett tack till STUNS för deras stöd i projektet", säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

Bolaget har tidigare meddelat att de valt NorthX Biologics som tillverkningspartner för pneumokockvaccinet och Abera kommer ha ett nära samarbete med NorthX även i detta projekt.

Utvecklingscheckar medfinansieras av EU:s strukturfonder.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Prenumeration