Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-10 11:45:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs: Europeiska myndigheter godkänner Nattaroprodukt

Som tidigare meddelats ansökte Nattaro Labs 2018, tillsammans med tyska Biofa GmbH, om
unionsgodkännande för Bolagets patenterade kiselgurstejp hos myndigheten ECHA (European
Chemical Agency). Nu meddelar Nattaro Labs att ansökan i Belgien godkänts, vilket innebär att
Bolaget kan gå vidare med nationella registreringar i europeiska länder.

Godkännandet gäller för såväl professionell som icke professionell användning, vilket innebär att Bolagets
patenterade produkt Nattaro Safeä utöver professionella skadedjursföretag även får användas av andra
typer av bolag och av privatpersoner.


Det känns fantastiskt att efter mer än tre års arbete tillsammans med Biofa äntligen få klart med ett
godkännande i ansökningslandet Belgien. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med nationella
registreringar, vilket sannolikt ger möjlighet till försäljning av vår produkt Nattaro Safe i fler europeiska
länder redan under andra halvan av 2022
”, säger Carl-Johan Gustafson, VD i Nattaro Labs AB.


Nattaro Labs har som tidigare meddelats även tecknat ett tioårigt avtal med Biofa inför godkännandet,
vilket säkrar tillgången till det aktiva ämnet kiselgur för produkten Nattaro Safe i Europa under det
kommande decenniet. Biofa är ett tyskt bolag som tillhandahåller ekologiskt växtskydd och
växtförstärkare för ekologiskt jordbruk. Bolaget innehar också ett antal EU-registreringar för biologiska
bekämpningsmedel, inklusive naturlig kiseldioxid, kiselgur. Biofa ingår i den schweiziska koncernen
Andermatt Holding.


Den patenterade vägglustejpen Nattaro Safe möjliggör förebyggande skydd för att minska kostnader och
ge “nattaro” – peace of mind – till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com


______________________________________________________________________________________
Om Nattaro Labs AB
Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska
behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell
vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara
lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har
huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under
namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group