Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-13 08:00:00

Genetic Analysis AS: Delårsrapport januari – mars 2022

Oslo, Norge, 13 maj, 2022 – Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
"När vi ser tillbaka på det första kvartalet för 2022 är jag stolt över alla milstolpar vi har uppnått under dessa månader. Jag upprepar ofta att vi är fokuserade på att bygga momentum som stöder vår vision att bli ett globalt ledande diagnostikbolag inom mikrobiomområdet och det gångna kvartalet är verkligen ett fint bevis på att vi är aktiva och fokuserade. Under Q1 har vi uppnått betydelsefulla milstolpar som att expandera mot den kinesiska marknaden tillsammans med Thalys, rapportera vår första kommersiella försäljning av den förbättrade GA-map® Dysbiosis Test version 2, kommersiellt lansera GA-map® Dysbiosis Test på Luminex MAGPIX®-systemet samt att teckna avtal med en ny högvolymkund i Europa. Med en stärkt ledningsgrupp ser vi nu fram emot att fortsätta genomföra och påskynda vår tillväxtstrategi och bygga mer momentum som stöder vår vision."

Q1 2022 (01.01.2022 – 31.03.2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MNOK (1,5).
 • Försäljningen uppgick till 2,5 MNOK (1,0).
 • Nettoresultatet uppgick till -7,7 MNOK (-8,2).
 • Totala tillgångar uppgick till 74,9 MNOK (49,5).
 • Soliditeten uppgick till 86,1 % (79,1 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 NOK (-0,48).

Väsentliga händelser under Q1 2022

 • Total rörelseintäkt uppgick till 4,8 MNOK under första kvartalet 2022, en ökning med 229 % från första kvartalet 2021. Nettoförlusten var -7,7 MNOK jämfört med -8,2 MNOK under motsvarande kvartal 2021.
 • Försäljningsintäkter för kvartalet uppgick till 2,5 MNOK, en ökning med 156 % jämfört med första kvartalet 2021. Försäljningen av Regent-kit ökade med 155 % från 0,9 MNOK under första kvartalet 2021 till 2,3 MNOK under första kvartalet 2022.
 • Den 13 januari ingick GA ett avtal med Thalys Medical Technology Group om att utveckla nya mikrobiomrelaterade diagnostikprodukter i Kina, och i den första fasen ett utveckla ett laboratorieutvecklat mikrobiomtest (LDT) för den kinesiska marknaden.
 • Den 27 januari rapporterade GA den första kommersiella försäljningen av det förbättrade GA-map® Dysbiosis Test version 2 efter en framgångsrik kundtestperiod under Q4 2021.
 • Den 1 februari lanserade Bolaget kommersiellt GA-map® Dysbiosis Test på Luminex MAGPIX®-systemet och utökade det kommersiella utbudet genom ytterligare en instrumentplattform.
 • Den 15 februari meddelade GA att GA-map® Dysbiosis Test version 2 lanserades av en ny kund i Europa.
 • Den 4 mars tillkännagav GA nya organisatoriska förberedelser för tillväxt då Lars Tiller hade anställts som Head of Operations med ansvar för tillverkning och logistikverksamhet inom GA.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 21 april kallade GA till årsstämma som skulle hållas i GA:s lokaler den 28 april.
 • Den 28 april höll GA årsstämma. Kommuniké med sammanfattade beslut håll tillgängligBolagets hemsida (www.genetic-analysis.com).

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

For further information, please contact:
Ronny Hermansen, Chief Executive Officer
E-mail: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, Chief Financial Officer
E-mail: ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera  och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har 24 högkvalificerade anställda med relevant vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi samt bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genetic Analysis AS

Prenumeration