Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-13 15:34:45

Zenergy AB: Årsredovisning Zenergy AB 2021

Zenergy AB (publ.) ("ZENZIP B") offentliggör Årsredovisning 2021. Pressmedelandet finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se). 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 finnas nu tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se,

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon:+46 (0)36 12 13 40  E-post: martin.karlsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 Maj 2022.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB

Prenumeration