Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-16 11:22:59

NFO Drives AB: Nytt applikationsområde för NFO Drives frekvensomriktare

.

NFO Drives har under senare år lyckats erhålla många nya kunder men också komma in på flera nya applikationsområden. I och med att den nederländska tillverkaren av större värmepumpar Dutek Energy Solutions nu beslutat sig för att börja använda sig av NFO Drives frekvensomriktare i sina produkter kommer bolaget in på ett nytt snabbväxande område. Valet av NFO Drives och dess produkt sker efter en tids utprovning och har skett i konkurrens med flera betydligt namnkunnigare konkurrenter. Sedan NFO Drives teknik visat sig vara överlägsen. Marknaden på kontinenten för stora eldrivna värmepumpar står sannolikt inför en kraftig expansion, när allt fler kunder av ekonomiska orsaker men också miljöskäl överger gaspannor.

"Värmepumpar för kommersiella fastigheter och hyreshus är ett område som vi har identifierat som mycket intressant för våra frekvensomriktare genom att det ökar verkningsgraden på pumparna samtidigt som kunderna slipper EMC-störningar, vilket bland annat kan leda till lagerhaverier", säger VD Johan Braun i ett uttalande. Diskussioner med andra tillverkare av större värmepumpar pågår.

Johan Braun
VD
0454-37029
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB

Prenumeration