Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-18 08:59:44

Lovisagruvan AB: Lovisagruvan informerar om att vår samarbetspartner i kopparprojektet Centrala Pahtohavare i Kiruna, Critical Metals Scandinavia AB, erhållit undersökningstillstånd Pahtohavar nr 9

Bergmästaren har beslutat bevilja Critical Metals Scandinavia AB, 556737 -6263, undersökningstillstånd med tillståndsid 2022:29 enligt minerallagen (1991:45) för området Pahtohavare nr 9. Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökning av det beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 § 1 och 2 minerallagen. Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 17 maj 2022 till den 17 maj 2025.

Området ligger inom tillståndsområdet Pahtohavare 2 som förlängdes 2019.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Läs mer hos Cision
Läs mer om Lovisagruvan AB

Prenumeration