Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-24 08:45:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB publicerar årsredovisning för 2021

Nattaro Labs AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2021. Årsredovisningen finns att tillgå i bifogad fil, samt via bolagets hemsida www.nattarolabs.com.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

______________________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group