Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 08:00:00

SolidX AB: SolidX AB har under maj månad anställt två nya konsulter som påbörjat sina uppdrag och förlängt sju befintliga konsultuppdrag. Dessutom har SolidX rekryterat ytterligare 14 nya konsulter.

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har rekryterat två nya konsulter och förlängt sju konsultuppdrag under maj 2022. Samtliga nio konsulter bedöms generera intäkter om cirka 12,1 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader. Dessutom har Bolaget rekryterat ytterligare 14 nya konsulter som förväntas inleda sina konsultuppdrag under sommaren 2022.

SolidX har under maj månad bibehållit samma rekryteringstakt som tidigare under året. Under maj 2022 har SolidX rekryterat två nya konsulter och förlängt sju konsultuppdrag.  

Förutsatt att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de nio konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 12,1 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Dessutom kan SolidX meddela att Bolaget har rekryterat ytterligare 14 nya konsulter utöver de ovannämnda. Däremot kommer dessa konsulter inleda sina konsultuppdrag under sommaren 2022 och har inte inkluderats i beräkningarna.    

"Vi avrundade nyligen vårt räkenskapsår och konstaterade att SolidX hade överträffat alla våra uppsatta målsättningar. Däremot har vi inte nöjt oss – vi har snarare ökat rekryteringstakten. Vi märker att allt fler har fått upp ögonen för SolidX som en attraktiv arbetsgivare och vi ser att vår affärsmodell tilltalar många konsulter. Jag ser fram emot att fortsätta den här positiva trenden," kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration