Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-27 10:34:29

Vultus AB: Henrik Nilsson föreslås som ny styrelseledamot i Vultus

Valberedningen i Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") har till årsstämman 2022 föreslagit Henrik Nilsson som ny styrelseledamot. Nilsson är idag en aktiv investerare och har särskilt intresse och kunskap om bolag inom Greentech/ESG, vilket ger Vultus ett värdefullt investerarperspektiv. Henrik Nilsson har även omfattande erfarenhet från näringslivet där Nilsson, genom IKEA, under många år arbetat med globalt företagande, produktutveckling och sourcing, vilket bedöms kunna bidra väsentligt till Vultus kommersialiserings- och tillväxtresa.

“En av de största utmaningarna vi står inför de kommande decennierna är hur vi ska få fram livsmedel åt en växande population samtidigt som vi minskar avtrycken i naturen — Vultus lösning bidrar till båda. Genom att ingå i Vultus styrelse vill jag bidra till att Bolaget når sina mål och skapar mervärde för både användare och aktieägare”, säger Henrik Nilsson, investerare Vultus.

“Jag har varit i kontakt med Henrik under processen med kapitaliseringen och jag ser det som mycket positivt om Henrik väljs in i styrelsen på stämman. I en styrelse är det mycket värdefullt med olika kompetenser och med Henriks erfarenhet får vi ett direkt investerarperspektiv. Henrik är aktiv investerare i flera bolag och har särskild kunskap av bolag inom Greentech/ESG. Sen är det naturligtvis så att Henrik, efter många år i näringslivet inom IKEA har med sig mängder med erfarenhet från globalt företagande speciellt produktutveckling och sourcing, vilket också är mycket värdefullt när vi bygger Vultus över tid”, säger Per Hökfelt, Styrelseordförande, Vultus.

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon +46 (0) 70 001 97 01
E-post per.karlsson@vultus.io
Hemsida www.vultus.io

 

Om Vultus
Vultus är ett AgTech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Med hjälp av satellitbilder samlar bolagets plattform in data från odlingsfälten, Fertilizer Ninja erbjuder skräddarsydda rekommendationer som hjälper lantbrukare att göra snabbare, bättre och djupare bedömningar av deras grödors status.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration