Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-31 13:17:01

Amhult 2 AB: Amhult 2: Beslut taget i fråga angående planbesked för Skogens gård

Pressmeddelande 11/22
2022-05-31

Amhult 2 AB (publ) meddelar härmed att Byggnadsnämnden i Göteborgs Stad beslutade vid sammanträde den 17 maj 2022 att i nuläget inte avse upprätta en detaljplan för bostäder vid Bua Skogen i Torslanda även om kommunen är positiv till bebyggelse av området.

Byggnadsnämnden har valt att besluta i enlighet med tidigare framtaget tjänsteutlåtande där det framhålls att det krävs ytterligare arbete med fördjupat planeringsunderlag, förslagsvis ett program, före dess detaljplaner kan upprättas för området. Amhult 2 ser positivt på beslutet som lutar mot att det är mer en fråga om när, än om, en detaljplan för området kommer att upprättas. Ett fördjupar arbete mellan kommunen och andra aktörer för området kan ge ett underlag som säkerställer väl underbyggda detaljplaner som kan leva länge och skapa ett område som håller för framtiden.

Protokollsanteckning;
”Vi ser gärna en bebyggelse vid Bua Skog. I dagsläget kan inte ett positivt planbesked ges då den planerade tvärförbindelsen är en förutsättning för att kommunikationerna till området ska bli bra. Vi har inte ett datum för när tvärförbindelsen ska vara klar och kan därför inte bifalla ärendena

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration