Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-01 14:13:08

AB Igrene: Regeringen stoppar utvinning av naturgas i Sverige

Genom ett majoritetsbeslut i riksdagen igår stoppas Igrenes möjligheter till utvinning av naturgas i Siljansringen.

Beslutet innebär att det görs sådana förändringar i Minerallagen och Miljöbalken så att utvinning av naturgas i Sverige inte skall tillåtas. Lagarna träder i kraft 1 juli 2022.

Igrene har i samband med att regeringen lade fram propositionen härom hävdat

att detta rimmar mycket dåligt med EU-kommissionens förslag till EU-parlamentet, nämligen att       

      naturgas skall klassas som grön energi till dess bättre alternativ finns att tillgå

att Sverige borde fasa ut kol och olja med den ur miljösynpunkt renare naturgasen

att det verkar orimligt att Sverige skall förbjuda utvinning av naturgas innan vi gjort oss av med 

      importerad kol, olja och naturgas

att leverera gas från Siljansringen till svenska företag innebär att Sveriges miljömål inom tran-

      sportsektorn blir lättare att nå. Alternativet är naturgas från Ryssland eller Nordsjön

att i det geopolitiska läge som just nu råder är de beslutade lagändringarna svåra att förstå

Igrene återkommer snarast med sin analys av situationen och vilka insatser bolaget kan göra för Europa och miljön.

För ytterligare information kontakta:

Mats Budh, vd

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget lierar sig med samarbetspartner för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om AB Igrene

Prenumeration