Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-14 17:53:52

European Institute of Science AB: Distributionsavtal för Spanien tecknat med CliniSciences group

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, har idag ingått ett exklusivt distributionsavtal med distributionsbolaget CliniSciences group, reg. no. 31944976500050, gällande försäljning i Spanien av bolagets veterinärdiagnostiska produkter både för analysmaskiner av bl a märket Roche cobas c 111 / c 311 samt för den egna produktserien TurboReader. CliniSciences group är sedan 29 januari 2020 bolagets exklusiva distributör för Frankrike och Portugal.

Avtalet innebär att CliniSciences group blir bolagets distributör med ensamrätten att marknadsföra och sälja bolagets veterinärdiagnostiska produkter på den spanska marknaden. För European Institute of Science AB:s del innebär avtalet att bolaget omgående får tillgång till ett etablerat kundnätverk (djursjukhus och central laboratorier) i Spanien.

CliniSciences group marknadsför och säljer produkter inom klinisk kemi till laboratorier i flera länder. Företaget har sitt huvudkontor i Nanterre (Frankrike) och flera dotterbolag bland annat Quimige LDA (www.quimigen.pt) i Portugal. Mer information kan hittas på bolagets hemsida (www.clinisciences.com).

Dario Kriz/ Vd

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.


Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-14 17:54 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB

Prenumeration