Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-15 09:01:01

Shortcut Media AB: Shortcut Media Group (SMG) ingår icke-bindande avsiktsförklaring om ett förvärv som omsätter 3,5-5 Mkr på årsbasis

SMG har ingått icke-bindande avsiktsförklaringar, s.k. ”Letter of Intent”, om ett förvärv som omsätter 3,5-5 Mkr på årsbasis. Förvärvet har en rörelsemarginal (EBIT) om ca 10%.

Avsiktsförklaringen har som uttalat mål att parterna ska förhandla fram slutliga villkor i syfte att genomföra förvärvet senast under tredje kvartalet 2022.

Förvärvet kommer – givet att det genomförs – stärka SMGs produktionskapacitet inom ett idag lönsamt fokusområde.

De huvudsakliga steg som återstår för att genomföra förvärven inkluderar att förhandla fram slutliga villkor, att genomföra slutlig Due Diligence (”DD”) samt att villkor med mera godkänns av SMG:s styrelse.

Mer detaljerad information kommer att kommuniceras förutsatt att förvärven genomförs. Skulle SMG välja att inte slutföra ovan nämnda förvärv kommer detta omgående att kommuniceras till aktiemarknaden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Shortcut Media Group Ynglingagatan 15, 113 47 Stockholm

www.shortcutmedia.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind
VD
Shortcut Media Group peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 0723 - 75 75 10

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration