Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-17 14:11:31

Renewable Ventures Nordic AB: Ledamot i Renewable Ventures Nordic AB avgår

Niclas Düring, ledamot i Renewable Ventures Nordic AB och dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB, avgår på egen begäran ur de båda styrelserna på grund av ett annat åtagande som kräver full uppmärksamhet.

Styrelsen och huvudägarna påbörjar omedelbart arbetet med att identifiera en efterträdare och kommer att kalla till extra bolagsstämma när förslag till ny styrelseledamot föreligger.

"Vi tackar Niclas Düring för viktiga insatser i samband med förberedelserna och genomförandet av RVNs börsnotering samt arbetet med att identifiera och utvärdera möjliga strukturaffärer." säger Per Nilsson, Styrelseordförande för Renewable Ventures Nordic AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Prenumeration