Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-20 09:58:16

Provide IT Sweden AB: Kommuniké från extrastämma den 20 juni 2022

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll extrastämma den 20 juni 2022 enligt kallelse.

Vid extrastämman fattades beslut som framgår nedan. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

6)

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag på val av ny styrelseledamot Olle Mikkelsen. 

7)

Stämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag på ett styrelsearvode på 80 000 Sek till Olle Mikkelsen

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration