Hem

Reports

Publicerat: 2022-06-20 18:22:58

Taurus Energy AB: Kvartalsredogörelse Q3 2022 Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 mars 2022 – 31 maj 2022

Tredje kvartalet mars - maj 2022

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (2) kSEK

Resultat före skatt -931 (-1 506) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (2) kSEK

Resultat före skatt -925 (-1 317) kSEK  

Perioden 1 mars 2022 – 31 maj 2022

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden 1 mars 2022 – 31 maj 2022 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till 0 (2) kSEK
  • Resultat före skatt -931 (-1 506) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 2 614 (18 803) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 2 947 (8 489) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden mars 2022 - maj 2022 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 0 (2) kSEK
  • Resultat före skatt -925 (-1 317) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 2 254 (44 298) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 2 640 (8 263) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen fram till tredje kvartalet 2021/2022 uppgick till – 3 904 kSEK eller -0,02 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2022 var 987 891 A-aktier och 185 408 030 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier.

VD-kommentar

Styrelse och ledning arbetar fortsatt med utvärdering av förslag till ny verksamhet. När ett konkret förslag finns redo att presentera kommer styrelsen att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma för beslut.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 20 oktober 2022.   

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration