Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-22 16:09:32

JS Security Technologies Group AB: JS Security accelererar strategi och byter VD

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) har beslutat om genomförandet av en strategisk översyn av Bolaget och dess affärsområden. Bolagets målsättning är nu att accelerera strategin, vilket förutsätter en permanent VD.

Styrelsen har efter en strategisk översyn beslutat att accelerera arbetet med vidareutveckling och kommersialisering av JS Security’s produkter. Som ett led i denna översyn har styrelsen på initiativ av tf VD Pontus Wilgodt beslutat att strategin gynnas av en permanent VD och har därför träffat en överenskommelse med Pontus Wilgodt att denne per den 4/7-2022, lämnar sin tjänst som tf VD i bolaget och istället kliver in som strategisk rådgivare och ordinarie styrelseledamot.

Som VD har styrelsen utsett Pierre Grönberg, en av JS Securitys grundare och CTO.
 
"Pontus Wilgodt har gjort betydelsefulla insatser för JS Security under sitt år som tf VD och har tillsammans med övriga i ledningen lagt en bra grund för Bolagets fortsatta utveckling och expansion, säger Per Holmstedt styrelseledamot i JS Security.
 
''JS Security har ett mycket bra utgångsläge då detta arbete nu går in i nästa fas och takten i genomförandet accelereras, och Pontus kommer ha en fortsatt viktig roll i utvecklingen av bolaget" säger Niclas Folkesson, styrelseordförande, JS Security
 
Pierre Grönberg har arbetat med JS Securitys sedan 2019 och har en tydlig målbild och agenda. Fokus kommer ligga på acceleration av marknadsföring, försäljning och utveckling. Detta arbete och nya målsättningar kommer kommuniceras i framtida kvartalsrapporter. 

”När jag, under 2019, började arbeta med det som senare skulle bli JS Security Technologies Group AB, hade jag en tydlig målbild över hur jag ville att bolaget skulle drivas. Jag tror på transparens och öppenhet.’’ säger Pierre Grönberg
 
‘’Med mig i VD-rollen skall vi alltid upprätthålla transparensen i alla situationer. Jag vill bygga ett starkt bolag för våra aktieägare och anställda. Jag vill att alla - såväl privatpersoner som företag och myndigheter skall äga sin egna data. Dessutom vill jag bidra till att Sverige får världens bästa cyberförsvar’’ fortsätter Pierre Grönberg
  
Bijay Luitel, som sedan starten av JS Security arbetat tillsammans med Pierre som ‘’Head of Engineering’’, kommer att överta rollen som ny CTO.

"Bijay är en extremt duktig IT-utvecklare, hans kunskap för att skapa, innovera och leverera tekniska och avancerade produkter, gör honom perfekt för denna roll. Det känns tryggt att Bijay tar över CTO-rollen.’’ säger Pierre Grönberg, grundare och ny VD för JS Security


Denna information är sådan som JS Security är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-22 16:09 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Prenumeration